MARIBO BØRNEFESTIVAL 7. JUNI 2019


Lollands Astronomiske Forening var inviteret til at deltage i Børnefestivalen i Maribo fredag den 7. juni. Der var - som ventet - desværre begrænset deltagelse - ca. 12 -15 gæster på 5 timer fra 12 til 17 til LAF’s udstilling.

Den manglende deltagelse skyldes helt sikkert en ikke målrettet foromtale fra arrangørernes side af LAF's deltagelse og placering i Sognets Hus, der lå på vejen fra centrum til Maribo sø, men alligevel lidt uden for alfarvej. LAF forsøgte med en lokal pressemeddelelse nogle dage tidligere, men den druknede i valgresultater/-kommentarer.

Udstillingen var bygget op om visse af LAF’s store plancher og suppleret med materialer tilhørende Ole Henningsen, der stod for LAF’s deltagelse.

Via computeren sang Seebach "Under stjernerne" for at lægge den rette lydkulisse på. I forsøg på også at interessere yngre aldersklasser, var der lagt op til ”en blandet landhandel” med udstilling af kikkerter, mini-solsystem, infoark om LAF, info om astronaut Andreas Mogensen, adskillige eksempler på meteoritter - også fra Mars og Månen. Med baggrund i snak om Universets/Jordens alder m.v. var der noget meget håndgribeligt at føle på, f.eks. i form af 2 småstumper dinoæggeskaller fra en rede i Portugal, søpindsvin, trilobitter, kindtand og stump elfenben fra en mammut, forstenet træ samt en masse infoark om vættelysblæksprutter og vættelys til gratis uddeling til interesserede.

Trods det store forarbejde de få gæster taget i betragtning var det en glimrende dag, hvor der blev fortalt og fremvist en del for de fremmødte og meget engagerede børn og voksne.

Et af LAF’s medlemmer mødte op og medbragte en rund tung sten, der via en marskandiser stammede fra et dødsbo. Der var desværre ikke tale om en meteorit eller en kanonkugle, men om en svovlkiskonkretion (pyrit, narreguld m.v. – med en brunlig blomkåls overflade) Spændende.

Billederne viser udpluk af udstilling og besøgende i Sognets Hus.