VELKOMMEN TIL LOLLANDS ASTRONOMISKE FORENING
Lollands Astronomiske Forening
 - er en forening for alle som er interesseret i- og fascineret af astronomi.

Foreningens medlemmer har en bred interesse og forskellig tilgang til astronomien.

Vi har medlemmer som interesserer sig for rumfart, meteorer og meteoritter, solsystemet og medlemmer som observerer og fotograferer.
 

 

Alle interesserede er meget velkomne.  Medlemskab kræver ingen særlige forudsætninger - udover interessen for astronomi.

Er du interesseret så kik ind på vores informationsside.

Så starter vi LAF op igen efter en forlænget corona- og sommerpause.


Første medlemsmøde bliver torsdag d. 3. september 2020.
Som sædvanlig på Blæsenborgskolen i Maribo kl. 19.30.

Vi starter mødet med at holde vores generalforsamling,  og ser vi hvad der ellers sker.
Vi har p.t. ikke planlagt noget andet.

Det er længe siden vi sidst har holdt møde,  så der er nok at snakke om.
 
Se et stykke af Månen på Nakskov Bibliotek
I perioden 31. august til 10. september er der en spændende udstilling på Nakskov Bibliotek:


Dansk Selskab for Rumfartsforskning fejrede i efteråret 2019 sit 70-års jubilæum og samtidig 50-året for landingen på Månen med udstillingen ”Rundt om Månen” på Rundetårn i København. En mindre del af udstillingen kan ses i Nakskov Biblioteks mødesal i perioden 31. aug. – 10. sept. i bibliotekets åbningstid.

Udstillingen rummer en mængde billeder og plancher med oplysninger og fokus på det amerikanske Apollo-rumprogram, der samtidig satte de første mennesker på Månens overflade i 1969.

Udstillingen er opsat af bibliotekets medarbejdere og Ole Henningsen, Søllested, der har været medlem af Dansk Selskab for Rumfartsforskning i 60 år. Han udstiller selv en række nyere og ældre bøger om Månen og om rumfart, ligesom han udstiller en stump af Månen i form af et lille stykke af en meteorit, der stammer fra Månens overflade.
Ole Henningsen vil være til stede på åbningsdagen mandag den 31. august kl. 10 – 13 for at vise rundt i udstillingen og besvare eventuelle spørgsmål, oplyser bibliotekar Alfred Christensen, Nakskov Bibliotek.

Brochure om udstillingen:

Link til mere information om udstillingen:
 

Komet C/ 2020 F3 (Neowise) fotograferet af vores medlem Mikael Stryger.

LAF holder ferie frem til september.

God sommer til alle.
 
Møde i foreningen torsdag d. 5. marts 2020
(Mødet er holdt)


Aftenens emne var Albert Einsteins Specielle Relativitetsteori.
Vores medlem Henning Nielsen startede sin fortælling om Einsteins Specielle Relativitetsteori som er fra 1905.

Den erstattede den Newtonske opfattelse af tid og rum, ved at gøre brug af det faktum at lysets hastighed er konstant (Teorien kaldes desuden for 'speciel', fordi den er et specialtilfælde af den mere generelle relativitetsteori; således ses der bort fra tyngdekraften).

Det er et stort emne, og planen er at dele emnet op over 3-4 aftener, så dette mødet i marts er starten på det, og så tager vi resten senere.

Hvis man vil vide noget om emnet før vores møde, så er der en del om det her på wiki......
https://da.wikipedia.org/wiki/Speciel_relativitetsteori

Her er et par billeder fra aftenen,  taget af Ole Henningsen.

Børnefestivalen i Maribo fredag den 7. juni 2019.


Lollands Astronomiske Forening var inviteret til at deltage i Børnefestivalen i Maribo fredag den 7. juni. Der var - som ventet - desværre begrænset deltagelse - ca. 12 -15 gæster på 5 timer fra 12 til 17 til LAF’s udstilling.

Udstillingen var bygget op om visse af LAF’s store plancher og suppleret med materialer tilhørende Ole Henningsen, der stod for LAF’s deltagelse.

Via computeren sang Seebach "Under stjernerne" for at lægge den rette lydkulisse på. I forsøg på også at interessere yngre aldersklasser, var der lagt op til ”en blandet landhandel” med udstilling af kikkerter, mini-solsystem, infoark om LAF, info om astronaut Andreas Mogensen, adskillige eksempler på meteoritter - også fra Mars og Månen. Med baggrund i snak om Universets/Jordens alder m.v. var der noget meget håndgribeligt at føle på, f.eks. i form af 2 småstumper dinoæggeskaller fra en rede i Portugal, søpindsvin, trilobitter, kindtand og stump elfenben fra en mammut, forstenet træ samt en masse infoark om vættelysblæksprutter og vættelys til gratis uddeling til interesserede.

Trods det store forarbejde de få gæster taget i betragtning var det en glimrende dag, hvor der blev fortalt og fremvist en del for de fremmødte og meget engagerede børn og voksne.

Et af LAF’s medlemmer mødte op og medbragte en rund tung sten, der via en marskandiser stammede fra et dødsbo. Der var desværre ikke tale om en meteorit eller en kanonkugle, men om en svovlkiskonkretion (pyrit, narreguld m.v. – med en brunlig blomkåls overflade) Spændende.

Billederne viser udpluk af udstilling og besøgende i Sognets Hus.

     

Klik her eller på billederne for at se flere billeder fra arrangementet
 


FOREDRAG MED OLE J. KNUDSEN D. 25. APRIL 2019
(Er holdt)
 

Lokalt foredrag om "Tilbage til Universets opståen – og retur"

I forbindelse med ''Book en forsker'' fik vi mulighed for at få et foredrag med Ole J. Knudsen.
Det blev holdt d. 25. april 2019 på Blæsenborskolen i Maribo.

Universets skabelse er et fascinerende mysterium, som forskere verden over forsøger at opklare og da Ole J. Knudsen er fantastik til at fortælle blev det en interessant tur tilbage til da universet opstod. Undervejs blev der fortalt om tid og rum og noget af alt det, der er i vort enorme univers.

Eller som Ole J. Knudsen udtrykker det:
”Universet er større end hvadsomhelst! Selv det synlige Univers er ufatteligt stort, selvom der dog er en ende på det - eller er det en begyndelse, eller begge dele. Når vi begynder at blande rum og tid og chokoladepildskadder, og hvad der ellers findes, sammen, kan man blive noget så svimmel. I aftenens foredrag prøver vi alligevel at komme et stykke i forståelsen, for om ikke andet så at blive forvirret på et højere niveau end da vi startede.”

Ole J. Knudsen er kendt som en fremragende formidler og kommentator af astronomi- og rumfartsemner i medierne siden 1972 samt kommunikationsmedarbejder ved ESO, det Europæiske Syd Observatorium, den mest fremtrædende internationale astronomi-organisation i Europa og Verdens mest produktive astronomiske observatorium. ESO stiller de mest avancerede forskningsfaciliteter til rådighed for europæiske astronomer.

Lollands Astronomiske Forening arrangerede mødet lokalt som led i Forskningens Døgn, der er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år med cirka 700 events og foredrag og mere end 70.000 besøgende. I 2019 finder festivalen sted fra den 24. - 30. april. Syv døgn i videnskabens tegn. Initiativtager til Forskningens Døgn er Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vi var 45 stk.   og der blev stillet mange spørgsmål undervejs og efter.    Og Ole J. Knudsen havde også tager meteoritter med som blev fremvist efter foredraget.

Det blev fantastisk aften,  og Ole J. Knudsen skal have stor tak for at lægge vejen forbi,  for at holde dette interessante fordrag.

Lidt billeder fra aftenen:


Foto. Litten Teller


Foto. Ole Henningsen


Foto. Ole Henningsen


Foto. Ole Henningsen


Foto. Ole Henningsen


Foto. Ole Henningsen


Foto. Ole Henningsen


Foto. Ole Henningsen


Foto. Mogens Zachariasen
 

For 50 år siden,  21. december 1968 blev Apollo 8 sendt af sted mod Månen.  Apollo 8 var det første bemandede fartøj som gik i kredsløb om Månen, og et vigtigt skridt i NASA's program som førte til første menneske på Månen med Apollo 11.

Billedet herunder viser Jorden stige op over Månen,  set fra Apollo 8.
Møde i foreningen torsdag d. 7. marts 2019 på Blæsenborgskolen
(Er holdt)

Vores medlem Henning Nielsen fortalte om afstandsmåling i Universet og hvordan man igennem tiden har målt afstande.

Det blev en interessant gennemgang af historiske målinger og geometri.

Tak til Henning for en interessant aften.

Ole Henningsen tog et par billeder:
 
Mødet torsdag d. 1. november kl. 19.30 på Blæsenborgskolen
(Er holdt)

Aftenens emne er bjergningen af jernmeteoritten Agpalilik.

I 1963 rejste Vagn Buchwald til den nordvestlige del af Grønland for at finde rester af meteoritter som skulle være faldet i området.

Han finder en jernmeteorit på 20 tons - (Agpalilik),  og filmen viser arbejdet med at bjerge meteoritten som kommer til Danmark 1967.

Agpalilik har stået på Geologisk Museum i København siden 1967.

Vagn Buchwald er en af de største kapaciteter vi har i Danmark når det drejer sig om meteoritter,  og han har udgivet flere bøger.


For dem som ikke kunne komme til mødet,  er her filmen om bjergningen af Agpalilik:


Mere om Vagn Buchwald

Og mere om Agpalilik


 
Møde / åbent arrangement, Torsdag d. 4. oktober kl. 19.30 på Blæsenborgskolen
(Er holdt)

Foredrag med Ib Lundgaard Rasmussen:
Eftersøgningen af Liv i universet

- Hvordan finder vi det?
- Hvor kan vi finde det?
- Hvad viser de nyeste forskningsresultater på området?

Et af videnskabens største spørgsmål er, om der er liv andre steder i universet, og aftenens foredragsholder er astrofysikeren Ib Lundgaard Rasmussen, der vil berette om, hvad vi ved i dag om betingelserne for liv, livets opståen, og hvilke veje vi skal gå i vor fortsatte søgen efter liv andre steder i universet.

Ib Lundgaard Rasmussen er Senior Rådgiver Emeritus ved Institut for Rumforskning og Rumteknologi, DTU SPACE, Danmarks Tekniske Universitet, i Lyngby.

Vi har tidligere haft fornøjelsen af Ib Lundgaard Rasmussen som foredragsholder i foreningen,  og ser frem til at høre nyt om dette emne

Mere information om arrangementet

Det blev en meget interessant aften.

Ib er en fantastisk fortæller med meget stor viden, som han deler ud af under sit foredrag og når vi stiller spørgsmål bagefter.

Han er en meget brugt foredragsholder og har travlt,  så det var heldigt at vi kunne få ham herned til os denne aften.  Han skal have stor tak.


Ole Henningsen tog disse billeder fra aftenen:
 Tak Ib.

 
Galaksen M81 i Store Bjørn
Foto Mogens Zachariasen - LAF
Foråret 2018  -  11 timer & 20 minutter i alt

 

 

5. april 2018:
Foredrag om astrofoto m.m. ved Jakob Arthur Andersen.
(Er holdt)

Ole Henningsen har skrevet dette referat og taget nogle billeder fra aftenen:

Lollands Astronomiske Forening fik 5. april 2018 en af Danmarks dygtigste astrofotografer, Jakob Arthur Andersen, til at vise sine fantastiske optagelser af galakser og stjernetåger ved et medlemsmøde på Blæsenborgskolen i Maribo.

Optagelserne har Jakob foretaget fra sit hjem i Meelse på Falster. Det er ikke blot at gå ud og tage et snapshot af himlen.

Jakob Arthur Andersen er til daglig faglærer på uddannelsesinstitutionen Celf i Nykøbing Falster, men har om aftenen og natten i fritiden ude på landet uden lysforurening gode muligheder for at dyrke sin store interesse for og helt professionelle optagelser af objekterne på stjernehimlen.

Billedet af Andromeda-galaksen - som ses længere nede,  er resultatet af i alt 28 timers optagelser over 11 nætter fra midt i august til sidst i oktober 2017. ”Det er optaget i flere sektioner, og jeg har efterfølgende brugt ugevis på at billedbehandle optagelserne, sætte dem sammen og få de rigtige farver frem”, fortæller han om den komplicerede proces.   Til gengæld kan han med rette kalde billedet af Andromeda-galaksen for sit mesterværk.

Galaksen ligger ca. 2,5 millioner lysår væk, og er samtidig det fjerneste himmellegeme, der kan ses med det blotte øje. På en mørk nat kan Andromeda ses uden brug af kikkert som en lille uklar, oval plet i stjernebilledet Andromeda. Med store teleskoper kan man se, at galaksen består af enkeltstjerner hvis antal er anslået til 300 milliarder.

Andromeda er – som vor egen Mælkevej – en spiralgalakse og har en anslået diameter på mellem 100.000 og 200.000 lysår. Et lysår er den afstand, lyset flyver på et år med en hastighed af ca. 300.000 km i sekundet. Andromeda-galaksen og Mælkevejen bevæger sig faktisk mod hinanden med en hastighed på 110 km pr. sekund, men selv med denne store hastighed, vil det dog vare ca. 3 milliarder år, før Andromeda nærmer sig vor baghave.

Indtil da kunne vi den 5. april høre om Jakob Andersens fotograferingsteknik og se hans foto af Andromeda og hans andre smukke og fascinerende, helt professionelle optagelser af himmelrummet.


Ole Henningsen tog disse billeder fra aftenen.
Klik på dem for at se den i en større version.

Stor tak til Jakob for dette foredrag.

 Jakobs hjemmesider:
https://www.astrobin.com/users/jakob1234/
https://www.facebook.com/Clearskyastro/

Og TV2 Øst lavede et indslag om Jakob Arthur Andersen som kan ses her:

Optagelse af M31 - Andromedagalaksen af Jakob Arthur Andersen.  (Billede formindsket).
Klik på billedet for at set det i en større version.


copyright: Jakob Arthur Andersen

Foredraget skulle være holdt den 1. marts men måtte aflyses p.g.a. vejret,  så vi prøver igen,  og håber det lykkes denne gang.Alle vores møder starter kl. 19.30,   på Blæsenborgskolen i Maribo.
Blæsenborgskolen, Blæsenborg Alle 10, 4930 Maribo
Vi holder møderne i auditoriet som vi plejer.

Håber på et godt fremmøde.

Vi ses.
 


LAF Besøger Damsholte Observatorium

I foråret fik vi en invitation til at besøge Damsholte Observatorium på Møn.

Vi takkede ja og fik planlagt et tidspunkt,  så torsdag d. 5. oktober 2017 var nogle stykker (7 stk.) som kørte op og besøgte dem.

Vi blev modtaget af Ole Ørsted og Per Frits Jensen og startede i deres mødelokale på NyGammelsø B&B hvor Ole fortalte om opstart, overvejelser m.h.t. teleskopvalg observatoriebygning m.m. - fulgt af illustrationer.  Meget interessant.

Derefter gik vi til observatoriet hvor der blev startet op for teleskop og pc. Vejret var noglelunde,  og en periode godt nok til at vi kunne se på Månen,  både visuelt gennem 11'' teleskop og på skærmen via kamera monteret på 80mm linseteleskop.

Det hele er meget gennemtænkt og gennemført,  ligefra bygning og skydetag til teleskop på hæve-sænke søjle så okular altid er i en behagelig højde og til observatoriebelysningen.   Det er virkelig flot.

Det var en god start på den nye sæson og Ole og Per skal have stor tak for at stå til rådighed for vores besøg.

Hvis man vil vide mere om Damsholte Observatorium er her et link til deres hjemmeside

Fik taget nogle billeder fra besøget.
Det var mørkt,  så det var svært at sigte.  Og Ole Henningsen fik jeg ikke med på nogle af billederne.


 

 

 

 
 


Billedgalleri opdateret med billeder af Gertjan.


(Klik på billedet for at kommer til Gertjans billeder)
 

 

Nyt observatorium er åbnet på Møn:

Efter mere end et års planlægning og arbejde åbnede Damsholte Observatorium d. 13. november 2016.
Mere information på Damsholte Observatoriums hjemmeside

Og stort tillykke til Møn med denne nye specielle attraktion.

Billeder fra åbningen
 

 


Andreas Mogensen tog dette billede af Danmark fra ISS d. 7. september


(Klik på billedet for at følge Andreas på twitter)
 

 
Lollands Astronomiske Forening blev 25 år januar 2015
Peder Danielsen som tog initiativet til at starte en astronomisk forening på Lolland fortæller om opstarten at LAF.

Læs Peders fortælling her

 

Panorama fra Mars:

 

Boganmeldelse

Ole Henningsen anmelder:
Henning Haack:
Meteoritter - tidskapsler fra Solsystemets oprindelse
 

Hvis man går og grubler over, hvordan den jordklode, vi befinder os på, egentlig er opstået, så kan man finde en del af svarene i den netop udkomne bog Meteoritter, der er skrevet af lektor Henning Haack, Statens Naturhistoriske Museum.


Forfatteren er uddannet geofysiker og samtidig kurator for Danmarks samling af meteoritter på Geologisk Museum. Meteoritterne udnævner han samtidig i bogens undertitel til tidskapsler fra Solsystemets oprindelse
.

En meteorit er som en åben bog, der er skrevet på interessante men også besværlige sprog som geologi og astronomi. Men har man først lært sprogene lidt at kende, er der utroligt mange nye oplysninger at hente i meteoritter om Solsystemets dannelse, og dermed i grunden også, hvordan vi selv og vore omgivelser er blevet til.

Læs hele Ole Henningsens anmeldelse her:


Nyt rumobservatorium til observation af Solen blev opsendt d. 9. februar 2010


(Klik på billedet for at besøge SDO's hjemmeside)
 

 
  Jorden Rundt i 80 Teleskoper
Fra den. 3. april kl. 11.00 til d. 4. april kl. 11.00, 2009 blev der bragt en 24 timers live videotransmission, ''Jorden rundt i 80 Teleskoper'',  som viste nogle af de mest avancerede astronomiske teleskoper på Jorden og i rummet.

Denne transmission blev organiseret af ESO for International Year of Astronomy 2009 (IYA2009), og det var første gang så mange store observatorier har været linked sammen i en offentlig begivenhed som denne.

Da mange sikkert er gået glip af denne unikke transmission, har vi samlet links til videoklip af alle disse transmisioner så de kan ses og genses igen.

Klik på billedet for at komme til vores ''Jorden rundt i 80 Teleskoper'' side
 
 
  GODE LINKS


Tycho Brahe Planetarium
Himlen Netop Nu

  


Tjek det aktuelle vejr
 


 

Solnedgang fra Iran
Film og billeder